Speakers

Dongwook Kim

Seulgi Lee

Facundo Munoz

Kenzo Masamoto

Takeya Yamazaki

Yutaka Sejiyama

Takeshi Teshigawara

Masafumi Takeda

Tomoya Furukawa

Yi-Chin Chuang

Yu-Tung Chang

Yumi Iida

Ryo Minakawa

Atsushi Kanda

Kaichi Sameshima

Frankie Li

Michael Ching

Yuji Ino

Masaki Yoshikawa

Hayate Hazuru

Masaki Kasuya

Norihide Saito

Daisuke Miyashita

Takahiro Yamamoto

Victor Chan

Name

Name

Name

Name

Name© 1996-2023 JPCERT/CC